O nas

Nazywam się Zbigniew Zapała i jestem założycielem Proestima Bezpieczeństwo Maszyn.

 • Zawodowo zajmuje się bezpieczeństwem maszyn od 2006 roku, kiedy po ukończeniu edukacji na Politechnice Świętokrzyskiej rozpocząłem pracę na stanowisku inżyniera w Irlandii a później konsultanta do spraw bezpieczeństwa maszyn.
 • Ukończyłem studia podyplomowe w 2007 r. na Dublin Institute of Engineering na kierunku Advance Engineering.
 • Ponad 15 lat przepracowałem w firmach zajmujących się usługami związanymi z bezpieczeństwem maszyn, projektowaniem układów bezpieczeństwa maszyn, układów sterowania maszyn oraz programowaniem sterowników standardowych i bezpieczeństwa.
 • Posiadam kwalifikację Certyfikowanego Specjalisty ds. bezpieczeństwa maszyn wydaną przez jednostkę notyfikowaną TUV Nord oraz Specjalisty Bezpieczeństwa Funkcjonalnego.
 • Przeprowadziłem kilkaset różnego rodzaju szkoleń i warsztatów z dziedziny bezpieczeństwa maszyn, oceny ryzyka maszyn, oceny zgodności maszyn, walidacji systemów sterowania, układów pneumatycznych, hydraulicznych oraz systemów zrobotyzowanych.
 • Oceniałem maszyny czołowych światowych producentów i zawsze znajdowałem niezgodności z wymaganiami prawnymi oraz normami technicznymi – nikt nie jest idealny.
 • Oceniałem maszyny dla czołowych firm produkcyjnych i korporacji z całego świata.
 • Projekty związane z bezpieczeństwem maszyn prowadziłem w takich krajach jak USA, Kanada, Brazylia, Irlandia, Anglia, Dania, Niemcy, Czechy, Węgry, Egipt, Indie, Tajlania, Japonia.
 • Specjalizuję się w ocenie zgodności maszyn z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC, Dyrektywą Niskonapięciową 2014/35/UE i innymi przepisami, które zostaną zidentyfikowane podczas oceny zgodności maszyny.
 • Weryfikują wymagania zasadnicze i wymagania minimalne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
 • Do tej pory oceniłem ponad 1000 maszyn z różnych gałęzi przemysłu  – automotive, maszyny do produkcji elektroniki, maszyny przeznaczone do produkcji spożywczej, maszyny budowlane, maszyny do produkcji leków, systemy transportowe, systemy zrobotyzowane i inne.

Czym się zajmuję?

Pomagam zakładom produkcyjnym zweryfikować stan prawny maszyn pracujących na zakładzie, analizuję bezpieczeństwo maszyn, wykonuję oceny ryzyka dla maszyn.

Pomagam też producentom maszyn podczas projektowania maszyn. Wykonuję oceny zgodności maszyn na etapie projektowania oraz odbiory maszyn po zbudowaniu.

Uczę – prowadzę szkolenia dla producentów maszyn oraz dla użytkowników maszyn z dziedziny bezpieczeństwa maszyn, projektowania systemów bezpieczeństwa, bezpiecznego użytkowania maszyn jak również z dostosowania maszyn do przepisów prawnych.

Tworzę autorskie produkty edukacyjne: kursy, webinary, materiały, które pomagają podczas oceny i projektowania maszyn.

Podczas mojej pracy związanej z bezpieczeństwem maszyn doszedłem do wniosku, że istnieje duża potrzeba edukacji w dziedzinie projektowania i budowania bezpiecznych maszyn i urządzeń. Ważne jest, aby pracownicy, którzy obsługują maszyny mogli czuć się bezpiecznie, kierownicy i właściciele zakładów powinni czuć, że maszyny są odpowiednio zabezpieczone a producenci maszyn nie obawiać się, że wydarzy się wypadek na ich maszynach.  

Staram się przedstawiać praktyczne podejście do bezpieczeństwa maszyn z prawdziwymi przykładami, które występują na zakładach przemysłowych oraz u producentów maszyn, uzupełniając w ten sposób lukę pomiędzy wiedzą wynoszoną z uczelni, a całkowicie odmiennymi realiami projektowania bezpiecznych maszyn.

Scroll to Top