Szkolenie z zarządzania czasem dla inżynierów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami, strategiami oraz technikami podzwaniającymi robić wszystko efektywniej. Gdy uczestnicy poznają i zastosują  owe skuteczne i użyteczne sposoby, radykalnie poprawią jakość swojego życia w każdej dziedzinie, nie tylko w pracy.

Umiejętność zarządzania własnym czasem to w istocie sztuka świadomego kierowania swoim życiem.

Szkolenie to ma nauczyć metod, które pozwijają skutecznie zarządzać czasem w życiu zawodowym i osobistym. Opanowanie tych kluczowych metod pozwoli na większą skuteczność i efektywność w życiu zawodowym i osobistym.

Grupa docelowa

Grupą docelową są specjaliści, inżynierowie, kierownicy których umiejętność planowania i zarządzania własnym czasem pracy ma znaczący wpływ na ich skuteczność. Szkolenie dedykowane jest też do działów inżynieryjnych prowadzących projekty, wszystkie osoby mających bezpośredni udział w realizacji projektów, inżynierowie, kierownicy projektów, dyrektorzy oraz osoby zarządzające które chcą zapoznać się z metodami zarządzania swoim czasem pracy.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Wstęp do bezpieczeństwa maszyn
 • Psychologia zarządzania czasem  
 • Zarządzanie czasem a cele i zamierzenia
 • Samoorganizacja
 • Ustalanie priorytetów
 • Kończenie rozpoczętych zadań
 • Złożone i długotrwałe zadania
 • Jak uporać się z trudnościami
 • Odkładanie na później
 • Zarządzenie czasem w kontaktach z ludźmi
 • Zmiana osobista
 • Wnioski, dyskusja, podsumowanie

Trener prowadzący szkolenie

Zbigniew Zapała – Trener, szkoleniowiec, inżynier, dyrektor.

Od lat zajmuje się zarządzeniem projektami, zespołami projektowymi oraz firmami. Pracował dla czołowych korporacjach międzynarodowych dla których prowadził projekty w Polsce oraz na świecie. W czasie swojej kariery zawodowej pracował jako inżynier automatyk, projekt manager, Dyrektor ds. technicznych w międzynarodowej korporacji oraz Dyrektor Zarządzający.

Zarządzanie czasem jest kluczowym elementem w efektywności organizacji oraz skuteczności realizacji projektów. Zbigniew Zapała koncentruje się na projektach inżynierskich w których trzeba połączyć kilka dziedzin projektowania, zarządzania dostawami, uruchomienia, nadzoru i skutecznego zakończenia projektu.

Zarządzanie czasem pozwoli na zaoszczędzenie energii życiowej i redukcję odczuwanego stresu. Lepsze kierowanie czasem pozwoli na skuteczne zapanowanie nad pracą i życiem zawodowym.

Kontakt w sprawie szkolenia

Zbigniew Zapała, tel. 48 538 337 206

Scroll to Top