Szkolenie „Podstawy bezpieczeństwa funkcjonalnego wg. IEC 61508”

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zasad i wymagań bezpieczeństwa funkcjonalnego w kontekście eksploatacji
systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem zgodnie z normą IEC 61508.

Program szkolenia

 • Wstęp do bezpieczeństwa funkcjonalnego
 • Zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym w instalacjach technicznych
 • Ocena zagrożeń instalacji technicznej
 • Zmniejszanie ryzyka za pomocą rozwiązań bezpieczeństwa funkcjonalnego
 • Warstwy zabezpieczeniowo-ochronne instalacji przemysłowych
 • Cykl życia bezpieczeństwa wg. IEC 61508
 • Funkcje bezpieczeństwa oraz poziomy nienaruszalności SIL
 • Architektury systemów E/E/PE i SIS
 • Rodzaje uszkodzeń (Uszkodzenie bezpieczne, uszkodzenie niebezpieczne)
 • Poziomy diagnostyczne DC
 • Tolerancja błędów (HTF)
 • Wspólne błędy (CCF)
 • Kontrole systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego
 • Pytania i dyskusja

Umiejętności zdobyte na szkoleniu

 • Rozumienie na czym polega definicja systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem,
 • Umiejętność poruszania się po normach technicznych związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym
 • Umiejętność dopasowania wymagań norm do systemów sterowania,
 • Umiejętność wyboru odpowiednich norm bezpieczeństwa,
 • Umiejętność wyznaczania poziomu SIL dla zagrożeń,
 • Umiejętność doboru rozwiązania i jego oceny,

Scroll to Top