Nowe szkolenie z zarządzania czasem dla inżynierów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami, strategiami oraz technikami podzwaniającymi robić wszystko efektywniej. Gdy uczestnicy poznają i zastosują  owe skuteczne i użyteczne sposoby, radykalnie poprawią jakość swojego życia w każdej dziedzinie, nie tylko w pracy.

Umiejętność zarządzania własnym czasem to w istocie sztuka świadomego kierowania swoim życiem.

Szkolenie to ma nauczyć metod, które pozwijają skutecznie zarządzać czasem w życiu zawodowym i osobistym. Opanowanie tych kluczowych metod pozwoli na większą skuteczność i efektywność w życiu zawodowym i osobistym.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Wstęp
 • Psychologia zarządzania czasem  
 • Zarządzanie czasem a cele i zamierzenia
 • Samoorganizacja
 • Ustalanie priorytetów
 • Kończenie rozpoczętych zadań
 • Złożone i długotrwałe zadania
 • Jak uporać się z trudnościami
 • Odkładanie na później
 • Zarządzenie czasem w kontaktach z ludźmi
 • Zmiana osobista
 • Podsumowanie, pytania, wnioski

Więcej informacji o szkoleniu Szkolenie z zarządzania czasem dla inżynierów

Scroll to Top